free amp templates
 

Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
poskytuje komplexní právní služby v oblasti občanského, správního a trestního práva.

 

 

Náš tým

Mgr. Michal Mazel
advokát

JUDr. Martin Dostál
advokát

Mgr. Michaela Bauerová
advokát

Mgr. Štěpán Vršťala
advokát

Mgr. Marie Plíšková
advokát

Mgr. Jan Potoček
advokát

Mgr. Kateřina Panušková
advokát

Mgr. Matěj Resl
advokát

Mgr. Lukáš Šimeček
advokát

JUDr. Jana Němcová
advokátní koncipientka

Věra Křivánková
asistentka

Kontakt:

Sídlo:

Belgická 276/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Telefon:

+420 223 554 176-7 / mobil:  +420 739 650 778

E-mail:

office@akmazel.cz

Bankovní účet: UniCredit Bank 1208948006/2700

Informace pro klienty
Advokátní kancelář tímto informuje klienta, pokud je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, že Česká advokátní komora byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Sdělení
Advokátní kancelář se při své činnosti řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, usnesením ČAK č. 1/1997 Věstníku (etický kodex) a dalšími právními a stavovskými předpisy, které lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz).

Informace o zpracování osobních údajů
Dokument ve formátu PDF